Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Periyodik Kontrolleri

Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Periyodik Kontrolü

Yangın Algılama Sistemleri Kullanım Amacı Nedir?

Akıllı adresli veya konvansiyonel yangın algılama sistemleri, oluşması muhtemel yangınların önceden algılanarak uyarı yapılmasını sağlamak adına kullanılmaktadır. Yangını anında algılayarak gerekli uyarıları anlık olarak yapabilen bu sistemler, yangın tehlikesi bulunan tüm alanlarda kullanılarak yangınların felakete dönüşmesini engelleyici görevini üstlenmektedir.

Yangın algılama ve ihbar sistemleri kullanım alanları;

gibi hayatımızın her alanında kullanılması yasal olarak zorunludur.

Periyodik Kontroller Kimler Tarafından Yapılmalıdır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere;

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler bu yönetmelikte belirtilen iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ve EK-III’te yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla ilgili branşlardan mühendis, teknik öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerlerdir.

Dolayısıyla yangın algılama ve uyarı sistemlerinin periyodik kontrolleri için yetkin kuruluşlar ile çalışmak sizler için en uygun seçim olacaktır.

Yangın Algılama Sistemi Periyodik Kontrolü Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?

Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin periyodik kontrolleri “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ve ” İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereği belirli periyotlarda yapılması zorunludur.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin EK-III 1.4’üncü maddesinde şu şekilde belirtilmektedir;

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında 1(bir) yılı aşmaması gerekir.

Bu sebeple, yangın algılama ve ihbar sistemleri kullanım sıklığına ve işyerinizin ortam koşullarına göre yılda en az 1 kere veya daha sık aralıklarla projede belirtilen kriterlerde olup olmadığının belirlenmesine yönelik yapılmalıdır.  Burada dikkat etmeniz gereken husus periyodik kontrollerin yılda 1 kez değil daha sık yapılması gerektiğidir.

Görüldüğü üzere periyodik kontrollerin yapılması kanunen zorunludur ve yapılmadığı takdirde çok ciddi cezai müeyyideler uygulanmaktadır.

Periyodik Kontrolleri Yaptırmazsam Cezası Nedir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. Maddesi İşverenin Genel Yükümlülüğü konusunda bulunan;

4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.

Uygunsuzluğun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yapmış olduğu zamansız denetimler sonucunda tespiti halinde;

10’dan az çalışanı olan;

  • Az tehlikeli işyerlerinde: 5.115 TL
  • Tehlikeli işyerlerinde: 6.393 TL
  • Çok tehlikeli işyerlerinde: 7.672 TL

10-49 arası çalışanı olan;

  • Az tehlikeli işyerlerinde: 5.115 TL
  • Tehlikeli işyerlerinde: 7.672 TL
  • Çok tehlikeli işyerlerinde: 10.230 TL

50’den fazla çalışanı olan;

  • Az tehlikeli işyerlerinde: 7.672 TL
  • Tehlikeli işyerlerinde: 10.230 TL
  • Çok tehlikeli işyerlerinde: 15.345 TL

İdari para cezası uygulanmaktadır.

2021 yılında uygulanacak güncel idari para cezalarının detayına buradan ulaşabilirsiniz.

Akıllı adres ve konvansiyonel yangın algılama ve ihbar sistemleri kontrollerinin işletmenize en uygun periyotlarda yapılması için bizimle iletişim formu aracılığıyla veya 0216 337 02 68 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.