Teletek Yangın Paneli Kullanma Kılavuzu

Teletek Yangın Panellerinden MAG konvansiyonel yangın panelinin anlaşılması ve kullanılmasına yönelik kılavuzu aşağıda bulabilirsiniz.

Santral Üzerindeki Göstergeler

1-2-3-4                                 : Zone (Bölge) isimleri.

Fire                                      : Yangın varsa yanar.

General Fault                      : Panelde hata var ise yanar.

Sounder Fault/Disable       : Sirenlerde hata var ise veya Sirenler devre dışı ise yanar.

Enable/Disable                   : Dedektör veya buton iptal edilmiş ise yanar.

Test                                     : Test modunda ise yanar.

Power Supply 230V            : Panelde enerji var ise yanar.

Santral Üzerindeki Tuşlar

SILENCE BUZZER              : Buzzer Sustur (Dahili buzzer susturur)

SILENCE ALARM               : Alarm Sustur (Sirenleri susturur)

ENABLE/DISABLE             : Devrede/Devredışı (Zone veya Siren devreye     alma/devreden çıkarma)

TEST SCROLL                    : Test Kaydırma (Test moduna girme/zon kaydırma )

RESET                                : Paneli başlangıç konumuna getirme/ resetleme. Girilen değişiklikleri onaylamak

SOUND ALARM                 : Sesli Alarm (Sirenleri çaldırmak için kullanılır)

Zone 1 (Bölge1) Devre Dışı Bırakmak

DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna basınız.

(DEVREDE/DEVRE DIŞI ledi flaş yapar. Zone 1 ledi flaş yapar.)

DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna basınız.

(Devre dışı zonun ledi sürekli yanmaya başlayacaktır.)

RESET tuşuna basınız.

(Zone 1 devre dışıdır.)

Zone 1 (Bölge1) Devreye Almak

DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna İKİ kez basınız.

(Zone 1 ledi flaş yapar. DEVREDE/DEVRE DIŞI ledi flaş yapar.)

RESET tuşuna basınız.

(Zone 1 devrededir.)

Zone 2 (Bölge2) Devre Dışı Bırakmak

DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna basınız.

(DEVREDE/DEVRE DIŞI ledi flaş yapar. Zone 1 ledi flaş yapar.)

TEST/KAYDIRMA tuşuna basınız.

(Zone 2 ledi flaş yapar.)

DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna basınız.

(Zone 2 ledi sürekli yanmaya başlayacaktır. Devre dışı zonun ledi flaş yapar.)

RESET tuşuna basınız.

(Zone 2 devre dışıdır.)

Zone 2 (Bölge2) Devreye Almak

DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna İKİ kez basınız.

(Zone 1 ledi flaş yapar. DEVREDE/DEVRE DIŞI ledi flaş yapar.)

TEST/KAYDIRMA tuşuna basınız.

(Devre dışı zonun ledi sürekli yanar.)

DEVREDE/DEVRE DIŞI tuşuna basınız.

(Zone 2 ledi flaş yapar. Devre dışı ledi flaş yapar.)

RESET tuşuna basınız.

(Zone 2 devrededir.)

  • 4 zone’lu MAG4 panelde Zone 3 ve Zone 4 için de aynı işlemler geçerlidir.  
Open chat