EN54 Nedir?

EN54 Standardı Nedir

EN54 yangın algılama ve yangın alarm sistemleri standardı, yangın algılama ve alarm sisteminin her bileşeni için gereksinimleri ve laboratuvar testini belirleyen zorunlu bir uluslararası standarttır.

EN 54 standardı, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN, Fransızca: Comité Européen de Normalisation) tarafından geliştirilmiş ve onaylanmıştır. Bu standart, Avrupa Birliği dışındaki birçok ülke için Dünya çapında yaygın olarak tanınmaktadır. Türkiye’de bu standardı kabul eden ülkeler arasındadır.

EN54 Standartları

EN 54, yangın algılama ve yangın alarm sistemleri, bir dizi bölüm halinde yayınlanmıştır. Bu bölümleri genel, kontrol panelleri ve güç kaynağı, dedektörler ve alarm cihazları başlıkları halinde sizlerle paylaştık.

Genel

 • EN54-1 – Giriş

Kapsamı: Bu standart, yangın algılama ve yangın alarm sistemi parçalarının etkinliğini ve güvenirliğinin tespiti için özelliklerini deney metotlarını ve performans kriterlerini kapsar.

 • EN54-13 – Sistem bileşenlerinin uyumluluk değerlendirmesi

Kapsamı: Bu standart, EN 54’in kurallarına veya EN 54 standardının olmadığı bir durumda imalatçının şartnamesine uygun sistem bileşenlerinin uyumluluğu ve bağlanabilirliğinin değerlendirilmesi için kuralları kapsar. Bu standart sadece sistem gereklilikleri uyumluluk değerlendirmesi için gerekli olduğunda sistem gerekliliklerini içerir.

Kontrol Panelleri ve Güç Kaynağı

 • EN54-2 – Kontrol ve gösterge tertibatı

Kapsamı: Binalarda tesis edilen otomatik yangın algılama sisteminde kullanılan kontrol ve gösterge tertibatına ait özellikleri deney metotlarını ve performans kriterlerini kapsar.

EN54-2 standardına sahip yangın panellerine göz atmak için -> kriptoguvenlik.com/urun-etiketi/en54-2

 • EN54-4 – Güç kaynakları

Kapsamı: Bu standart binalarda tesis edilen yangın algılama ve yangın alarm sistemlerine ait güç kaynakları için özellikleri, deney metotlarını ve performans kriterlerini kapsar.

 • EN54-16 – Ses alarm kontrolü ve gösterim donanımı

Kapsamı: –

Dedektörler

 • EN54-5 – Isı dedektörleri – Nokta dedektörler

Kapsamı: Bu standart, binalardaki yangın algılama ve yangın alarm sistemlerinde kullanılan nokta ısı algılayıcıların özelliklerini, deney metotlarını ve performans kriterlerini kapsar.

 • EN54-7 – Duman algılayıcılar – Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler

Kapsamı: Bu standart, binalardaki yangın algılama ve yangın alarm sistemlerinde kullanılan saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta duman algılayıcıların özelliklerini, deney metotlarını ve performans kriterlerini kapsar.

EN54-7 standardına uygun dedektörlere göz atmak için -> kriptoguvenlik.com/urun-etiketi/en54-7

 • EN54-10 – Alev dedektörleri – Nokta dedektörler

Kapsamı: Bu standart, yangın algılama maksadıyla bir alevden çıkan radyasyonu değerlendiren, yeniden ayarlanabilen noktasal alev algılayıcılarının özelliklerini, deney metotlarını ve performans karakteristiklerini kapsar.

 • EN54-12 – Duman dedektörleri – Optik ışın demetiyle çalışan hat dedektörleri

Kapsamı: Bu standart, binalara monte edilmiş yangın algılama sistemlerinde kullanılan, optik bir ışın demetinin zayıflamasıyla ve /veya zayıflamasındaki değişmelerle çalışan hat duman algılayıcıların özelliklerini, deney metotlarını ve performans kriterlerini kapsar.

 • EN54-20 – Duman çekmeli dedektörler

Kapsamı: Bu standart, binalarda tesis edilen yangın dedektörleri ve yangın alarm sistemlerinde kullanılan duman çekişli dedektörlerin kurallarını, deney yöntemlerini ve performans kriterlerini kapsar. Özel karakteristikleri (bu standart bir deney ya da değerlendirme yöntemi tanımlamadığı için ek özellikler veya gelişmiş işlevler de dahil olmak üzere) içeren belirli risklere karşı koruma için geliştirilen duman çekişli dedektörler bu standart kapsamında değildir. Tüm özel karakteristikler için performans kuralları bu standardın dışındadır.

 • EN54-22 – Resetlenebilir ısı dedektörü

Kapsamı: Bu standart, yangın algılamada kullanılması amaçlanan, optik fiber, pnömatik tüp veya bir sensör kontrol ünitesine doğrudan veya bir arayüz modülü aracılığıyla bağlanan bir elektrik sensör kablosu kullanan bir algılama elemanından oluşan sıfırlanabilir hat tipi ısı dedektörlerini ve binaların ve diğer inşaat mühendisliği işlerinin içine ve çevresine kurulan yangın alarm sistemleri kapsar

 • EN54-26 – Karbonmonoksit gaz dedektörü – Nokta dedektörler

Kapsamı: Bu standart, binaların içinde ve çevresinde yangın algılama ve yangın alarm sistemlerinde kullanım için karbon monoksit algılama kullanan nokta dedektörleri için gereksinimleri, test yöntemlerini ve performans kriterlerini belirtir.

 • EN54-27 – Kanal duman dedektörleri

Kapsamı: Bu standart, bir yangın algılama ve yangın alarm sisteminin bir parçası olarak veya bir yangından korunma sistemi için bir aktüatör olarak binalardaki hava kanallarındaki dumanı algılayan yangın dedektörleri için gereksinimleri, deney yöntemlerini ve performans kriterlerini belirtir.

 • EN54-28 – Sıfırlanamayan hat tipi ısı dedektörleri

Kapsamı: Bu standart, bir sensör kontrol ünitesine veya doğrudan veya bir arayüz modülü aracılığıyla bir kontrol ve gösterge ekipmanına bağlanabilen bir elektrikli sensör kablosu kullanan bir algılama elemanından oluşan sıfırlanamayan hat tipi ısı dedektörlerini kapsar.

 • EN54-29 – Multi sensör yangın dedektörleri – Duman ve ısı sensörlerinin bir kombinasyonunu kullanan nokta dedektörleri

Kapsamı: Bu standart, bir mekanik mahfaza içinde en az bir optik veya iyonizasyon dumanı içeren, binalarda kurulu yangın algılama sistemlerinde kullanılan nokta tipi çok sensörlü yangın dedektörleri için gereksinimleri, test yöntemlerini ve performans kriterlerini belirtir.

 • EN54-30 – Multi sensör yangın dedektörleri – Karbonmonoksit ve ısı sensörlerinin bir kombinasyonunu kullanan nokta dedektörleri

Kapsamı: Bu standart, bir mekanik mahfaza içinde en az bir karbon monoksit sensörü ve en az bir ısı sensörü içeren ve binaların içine ve çevresine kurulan yangın algılama sistemlerinde kullanım için nokta tipi çok sensörlü yangın dedektörleri için gereksinimleri, test yöntemlerini ve performans kriterlerini belirtir.

 • EN54-31 – Multi sensör yangın dedektörleri – Duman, karbonmonoksit ve isteğe bağlı olarak ısı sensörlerinin bir kombinasyonunu kullanan nokta dedektörleri

Kapsamı: Bu standart, binaların içine ve çevresine kurulan yangın algılama ve yangın alarm sistemlerinde kullanım için nokta tipi çok sensörlü yangın dedektörleri için gereksinimleri, test yöntemlerini ve performans kriterlerini belirtir. Bu Avrupa Standardı yalnızca, en azından hem duman hem de karbon monoksit sensörlerinin sinyallerinin sürekli olarak değerlendirildiği çalışma modlarını kapsar.

Alarm Cihazları

 • EN 54-3 – Yangın alarm cihazları – Ses cihazları

Kapsamı: Bu standart, bir yangın algılama ve alarm sisteminden bir binada oturanlara işitilebilir bir yangın ikaz sinyali vermek amacı ile sabit olarak monte edilmiş ses cihazı için özellikler, deney metotları ve performans kriterlerini kapsar.

 • EN 54-23 – Işıklı uyarı cihazları uygulama ve tasarım

Kapsamı: Bu standart, bir yangın algılama ve alarm sisteminde bir binada oluşan yangınların, yangın alarm sistemleri tarafından algılanması durumunda, ışıklı sesli alarm cihazları veya anons sistemlerinin standartlara uygun olarak projelendirilmesi ve uygulanması kriterlerini kapsar.

 • EN 54-24 – Ses alarm sistemi bileşenleri – Hoparlörler

Kapsamı: –

Bu yazımızda sizlere yangın algılama sistemlerinde en çok karşılaşılan EN 54 standartları ve kapsamları hakkında bilgiler verdik.

Türkiye’nin de bu standartları kabul ettiğini yazımızın en başında söylemiştik. Dolayısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın firmalarda gerçekleştirdiği denetimlerinde yangın algılama sistemleri özelinde denetçilerin dikkat ettiği ilk madde EN 54 standardı uyumluluğudur. Yangın algılama ve alarm sistemlerinizi seçerken EN 54 standardı uyumluluğuna dikkat etmelisiniz. Bunun için Kripto Güvenlik olarak sizlere destek vermekten mutluluk duyarız. Bizlerden destek almak isterseniz 0216 337 02 68 numaralı telefondan veya [email protected] mail adresimiz üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Kaynak: https://intweb.tse.org.tr